Zásady používania cookies
Prevádzkovateľ webu, spoločnosť EkoEnergy-Group, s.r.o., Chrenovec-Brusno 433, IČO 36797766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 17797/R využíva na tejto webovej lokalite súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť vyššiu bezpečnosť webu.
Čo sú cookies?
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies najmä na zapamätanie si používateľských nastavení, prispôsobenia zobrazovania webových stránok www.old.ekoenergy-group.sk, za účelom zvýšenia bezpečnosti webovej lokality. Údaje, ktoré takto získavame, nie sú sprístupnené ďalším spracovateľom.
Súhlas a odmietnutie používania súborov cookies.
Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Beriem na vedomie", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu. Pokiaľ však cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - spoločnosť výmaz
  • vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Zavrieť
Prevádzkovateľ webu spracováva na týchto stránkach cookies, ktoré sú potrebné pre správne a bezpečné fungovanie webu. - Viac informácií Beriem na vedomie

Vybraté referencie

Zvýšenie energetickej efektívnosti subjektu MERKANTIL

Predmetom energetického auditu je komplexné posúdenie prevádzky MERKANTIL. Adresa prevádzky je Dunajská Streda 63, 929 01 Dunajská Streda. Energetický audit je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 321/2014 Z. z. a vykonávajúcej vyhlášky 179/2015 Z. z. Energetický audit je vyhotovený ako všeobecný, so zameraním na opatrenia smerujúce k zníženiu spotreby energie a nákladov na jej nákup, predovšetkým však na opatrenia oprávnené na získanie nenávratného finančného príspevku zo schémy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky - De Minimis. Subjekt Mgr. István Péntek – MERKANTIL sa zaoberá viacerými činnosťami. Subjekt obchoduje vo sfére prepravy a drevospracujúceho priemyslu. Za hlavnú činnosť sa dá považovať výroba parkiet z tvrdého dreva a spracovanie drevného odpadu na brikety.

MarinerPlus Bratislava

Predmetom energetického auditu bolo komplexné posúdenie prevádzky spoločnosti MARINER plus s.r.o. so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava. Energetický audit bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 321/2014 Z. z. a vykonávajúcej vyhlášky 179/2015 Z. z. Energetický audit bol vyhotovený ako všeobecný, so zameraním na opatrenia smerujúce k zníženiu spotreby energie a nákladov na jej nákup, predovšetkým však na opatrenia oprávnené na získanie nenávratného finančného príspevku zo schémy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky - De Minimis.

Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o

Posudzovaný areál je areál spoločnosti na výrobu kamennej dlažby Semmelrock Stein + Design Dlažby s.r.o.. Objekty v areály sú orientované na vedľajšie svetové strany. Areál je vybudovaný na rovinatom teréne. Objekty nie sú postavené v žiadnej typizovanej stavebnej sústave. Počet pracovníkov pre hodnotený areál je 25 – administratíva (len ranná smena), 30 výroba (nepretržitá prevádzka. EA je spracovaný v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon č. 321/2014 Z. z.).

Európa Shopping Center v Banskej Bystrici

Posudzovaný objekt je nákupné centrum Európa Shopping Center v Banskej Bystrici. Objekt je orientovaný na hlavné aj vedľajšie svetové strany. Objekt je vybudovaný v členitej chránenej krajine. Objekt nie je postavený v žiadnej typizovanej stavebnej sústave. Priemerný počet zamestnancov a návštevníkov pre hodnotený objekt je 1190. EA je spracovaný v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. Cieľom EA je zhodnotenie jestvujúceho stavu, zistenie potenciálu úspor energie v objektoch a návrh opatrení výsledkom ktorých bude efektívnejšie a ekonomickejšie využívanie energie. Cieľom je dosiahnuť po realizácii energeticky úsporného projektu úspory v spotrebe energie. Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú vrátane DPH a sú uvedené v eurách /€/. Výška DPH v SR je na úrovni 20%.

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.